Layakaca21 https://bandarsloto.club Live Casino Maxwin Slot55 Slot Deposit Pulsa
Memorandum o zpracování osobních údajů - inkoustové a tonerové kazety Plzeň

Memorandum o zpracování osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velkou váhu na jejich ochranu. Tímto bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které pro Vás mohou být ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů důležité.

Rádi bychom Vás ujistili, že ve společnosti PRINT Plus, s.r.o. dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k Vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro Vás v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů připravili tak, aby byl pro Vás tento dokument co nejvýstižnější a maximálně užitečný.

V níže uvedených ustanoveních Vám poskytneme podrobné informace, které jsou podstatné proto, abyste správně pochopili význam udělení Vašeho marketingového souhlasu.

Informace o zpracování vašich osobních údajů

 • 1. Správce osobních údajů
 • 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • 3. Účel zpracování osobních údajů
 • 4. Kategorie shromažďovaných osobních údajů
 • 5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
 • 6. Předávání osobních údajů do třetí země
 • 7. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány
 • 8. Práva subjektu údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. Typicky se bude jednat o společnost, které své osobní údaje poskytujete.

Svůj souhlas udělujete podpisem tohoto dokumentu společnosti PRINT Plus, s.r.o., IČ: 29163340, se sídlem Klatovská tř. 755/44, Plzeň 30100, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28134, která představuje správce Vašich osobních údajů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost PRINT Plus, s.r.o. neustanovila žádného jiného Pověřence pro ochranu vašich osobních údajů.

Dle Vašich preferencí a možností nás můžete kontaktovat různými způsoby:

 • – e-mailem: info@printplus.cz
 • – přes kontaktní formulář na webových stránkách www.printplus.cz
 • – písemně na adrese: PRINT Plus, s.r.o., Klatovská tř.755/44, Plzeň 30100

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů na základě Vašeho marketingového souhlasu je:

 • – nabízet produkty a služby poskytované společností PRINT Plus, s.r.o.
 • – marketingové zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů, které předchází samotnému použití informací. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované
 • – provádět analýzu a profilování s cílem uzpůsobit nabídku služeb Vašim potřebám. Právní základ takovéhoto zpracování osobních údajů tvoří souhlas, který jsme od Vás obdrželi. Nabízet Vám můžeme zejména akční slevy na tiskárny a spotřební materiál nebo Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu spokojenosti, servisní komunikace nebo poděkování či přání (k narozeninám, k Vánocům nebo do nového roku).

Ke komunikaci používáme:

 • – poštovní služby
 • – telefonické hovory
 • – SMS
 • – elektronickou poštu
 • – reklamní sdělení na zákaznických kartách a na internetových stránkách

4. Kategorie shromažďovaných osobních údajů

V této části jsou popsány kategorie zpracovávaných osobních údajů včetně příkladů a účelů zpracování:

 • – Základní identifikační údaje
  Vaše křestní jméno a příjmení a u podnikatele obchodní firmu, IČO a sídlo, abychom Vás správně identifikovali.
 • – Kontaktní údaje
  Poštovní adresu, telefonní číslo a adresu elektronické pošty, abychom s Vámi mohli komunikovat

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Garantem ochrany a řádného zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely je dle zákona správce těchto údajů. Vaše osobní údaje můžou být ve výjimečných případech postoupeny následujícím kategoriím příjemců:

 • – Subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje zákon.
 • – Třetím stranám, které jsou zapojeny do probíhajících nebo potenciálních soudních řízení, nebo takovým třetím stranám, které nám pomáhají prosazovat nebo bránit naše zákonná práva. Informace můžeme sdílet například s našimi právními nebo jinými odbornými poradci.

6. Předávání osobních údajů do třetí země

Vzhledem k tomu, že společnost PRINT Plus, s.r.o. působí pouze na území ČR, nebude předávat vaše osobní údaje do třetích zemí.

7. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány

Marketingový souhlas udělujete společnosti PRINT Plus, s.r.o. jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti následujících 10 let nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

8. Práva subjektu údajů

Máte vůči nám právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich změny, výmazy nebo omezení jejich zpracování a předávání. Pro případ, kdy jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat v rozsahu, v němž byl udělen, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování v době platnosti před tímto odvoláním nebo jakýkoliv údaj kdykoliv opravit. Dále máte právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a mát právo převádět tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, kladl překážky. Berte však prosím na vědomí, že takový jiný správce není povinen tyto údaje přijmout. Jste oprávněni vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a automatizovanému zpracování. Marketingový souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Co je nového?

2.12.2020

Znovuotevření

Vážení zákazníci, s radostí vám můžeme oznámit, že od 3.12.2020 nám vláda ČR povolila opět otevřít náš obchod. Budeme tady pro vás každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hod.

2.12.2019

Přemístění prodejny

Vážení zákazníci, tímto bychom vás rádi upozornili na skutečnost, že vaše prodejna tonerů PRINTPLUS byla od 2.12.2019 přesunuta do vedlješího obchodu cca o 5 metrů směrem na Bory. Děkujeme za vaši přízeň, kterou nám projevujete již 10 let.

23.2.2017

EET

Vážení zákazníci, podle zákona o EET jsme od 1.3.2017 povinni na našich provozovnách vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň máme povinnost zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

23.3.2015

Nově otevřená pobočka

Vážení zákazníci, otevřeli jsme nový obchod PRINTPLUS na Kladně. Jsme rádi, že můžeme naše služby nabídnout i ve vašem městě. Přijďte do vašeho obchodu na Vodárenské ulici v Kročehlavech u zastávky autobusů "U Hvězdy".

18.12.2014

Nový slevový program

Od 1.11.2014 jsme zprovoznili nový slevový program pro registrované zákazníky obchodu PRINTPLUS. Přijďte do našeho obchodu, registrace trvá minutu a přinese Vám slevu až 10%.

22.5.2013

Nová webová prezentace

Spustili jsme novou webovou prezentaci, která návštěvníkům přináší přehledné informace o našich produktech a službách.